Poliklinieken

Polikliniek Nefrologie en Predialyse

Net als een ziekenhuis beschikt Niercentrum aan de Amstel over een polikliniek. Ons streven is om op onze Poliklinieken Nefrologie en Predialyse begeleiding en behandeling op maat te leveren om zodoende uw nierfunctie, waar mogelijk, te herstellen of verdere achteruitgang te voorkomen. Mocht het toch nodig zijn dan kan samen met u de voor u optimale nierfunctievervangende therapie gekozen en voorbereid worden. Voor beide poliklinieken geldt dat er geen wachttijden zijn.

Uw huisarts verwijst u doorgaans naar een internist, die u, indien nodig, doorstuurt naar onze Polikliniek Nefrologie. Naarmate de nieren slechter gaan functioneren, treden er vaak steeds meer problemen op die met onze (internist-) nefroloog besproken moeten worden. Op de Polikliniek Predialyse is hier meer tijd voor ingepland dan op de Polikliniek Nefrologie.

Chronische Nierschade Polikliniek: samen vroegtijdig nierschade signaleren.

Vanaf 1 mei 2018 kunnen huisartsen patiënten verwijzen voor (eenmalige) consultatie naar de Chronische Nierschade (CNS ) polikliniek. Dit is een gezamenlijk initiatief van internist-nefrologen van het Niercentrum aan de Amstel en de vakgroep Interne Geneeskunde van het Ziekenhuis Amstelland.

Wat is het doel van de CNS polikliniek?
Het doel van deze CNS polikliniek is om vroegtijdig patiënten met (hoog risico op) chronische nierschade op te sporen, waardoor adequaat preventieve maatregelen kunnen worden genomen om de achteruitgang in nierfunctie maximaal te vertragen. Patiënten kunnen snel terecht voor hoogwaardige en gespecialiseerde zorg gericht op snelle diagnose, interventie en terugverwijzing naar de huisarts.

Waarom screenen op de aanwezigheid van CNS?
Momenteel heeft 5-6% van de Nederlandse bevolking een vorm van nierschade. CNS is meer dan vroeger het gevolg van aandoeningen als diabetes mellitus, hypertensie en atherosclerotisch vaatlijden. Onder andere door vergrijzing van de bevolking en toename van obesitas zullen de aandoeningen die kunnen leiden tot CNS - en daarmee het aantal mensen met CNS - toenemen.

Omdat vroege CNS meestal niet tot klachten leidt, maar er ter preventie van verdere nierschade en cardiovasculaire complicaties wel vaak een goede behandeling en begeleiding nodig is, spoort de nieuwe multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) aan om actief te screenen op de aanwezigheid van CNS. Dit geldt met name voor mensen met diabetes mellitus, hypertensie, een urologische voorgeschiedenis (bv. recidiverende pyelonefritiden, nefrectomie of anti-reflux operaties) en voor mensen met een belaste cardiovasculaire of nefrologische familieanamnese.

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade is beschikbaar op de website van de Richtlijnendatabase van het Zorginstituut Nederland

Door implementatie van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn zal een groot deel van CNS voortaan via de huisarts aan het licht komen. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade geeft huisartsen een handvat hoe deze patiënten te begeleiden, wanneer een internist-nefroloog te consulteren en wanneer te verwijzen. Vroegtijdige screening en het treffen van preventieve maatregelen voorkomt verdere achteruitgang van de nierfunctie en zal het risico op nierschade beperken.

Informatie voor huisartsen:

Welke patiënten kunt u als huisarts verwijzen naar de CNS polikliniek?
Onze CNS polikliniek is speciaal bedoeld voor patiënten met:
- Een hoog risico op het ontwikkelen van chronische nierschade en/of;
- Achteruitgang van bestaande nierschade en/of;
- Complexe problematiek waar u niet uitkomt met de nieuwe multidisciplinaire richtlijn  chronische nierschade.
Indien u twijfel heeft over het verwijzen van een patiënt kunt u ons om advies vragen.

Hoe is de werkwijze?
U kunt als huisarts patiënten met een nefrologisch probleem waar u advies over wilt ontvangen, verwijzen naar de CNS polikliniek. Na één (of twee) bezoeken ontvangt u een terugkoppeling met adviezen over alle items uit de multidisciplinaire richtlijn.

Patiënten voor de CNS polikliniek kunt u verwijzen via Zorgdomein. De CNS-polikliniek is gelokaliseerd in Ziekenhuis Amstelland. De poli-assistente zal de eerste afspraak met de patiënt inplannen. Afhankelijk van de verwijzing (bv. proteïnurie, hypertensie) en op indicatie kan alvast aanvullend onderzoek worden ingezet, zoals bijvoorbeeld een 24-uurs urineverzameling.

De huidige wekelijkse nefrologiepolikliniek op de woensdagochtend in Ziekenhuis Amstelland wordt per 1 mei 2018 omgevormd tot Chronische Nierschade Polikliniek. De CNS-polikliniek wordt in samenwerking met de vakgroep Interne Geneeskunde van Ziekenhuis Amstelland georganiseerd. De internist-nefroloog van Niercentrum aan de Amstel verzorgt deze polikliniek. De vakgroep Interne Geneeskunde garandeert de rest van de week de continuïteit van zorg.

Heeft u vragen over de CNS polikliniek?
U kunt met vragen over de CNS polikliniek contact opnemen met collega Wim Rüger, internist-nefroloog van Niercentrum aan de Amstel via (020) 8100 350.

Heeft u behoefte aan scholing over de multidisciplinaire richtlijn CNS?
Om u als huisarts, en uw praktijkondersteuners, nader te informeren over de nieuwe multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade zullen we samen met het VU medisch centrum en het Academisch Medisch Centrum nascholing hierover gaan ontwikkelen. Alle huisartsen in de omgeving van Niercentrum aan de Amstel en Ziekenhuis Amstelland ontvangen  een persoonlijke uitnodiging voor deze scholing.