Kwaliteit

Kwaliteit

Bij Niercentrum aan de Amstel bent u verzekerd van hoogwaardige nierzorg door gekwalificeerde artsen, verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers. Er zijn afspraken met alle zorgverzekeraars, waardoor uw behandelkosten worden vergoed.

Inspectie voor Gezondheidszorg
Niercentrum aan de Amstel werkt onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Onze zorg voldoet daarmee aan de strenge eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ). Daarnaast werken wij volgens de strikte normen van de beroepsverenigingen voor dialyse en nefrologie en het HKZ certificatieschema voor dialysecentra en de HKZ Veiligheidsmodule. Ons centrum heeft certificaten voor kwaliteit en veiligheid en wordt hier jaarlijks op gecontroleerd door een externe commissie (Lloyds). Het certificaat is bij ons op te vragen.

Hoge standaarden
Met ons gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem bewaken wij zeer hoge standaarden als het gaat om kwaliteit, opleidingsniveau, professionaliteit, veiligheid, hygiëne en communicatie. Hierdoor kan onze zorg zich meten met die van de beste ziekenhuizen en dialysecentra, waarmee we overigens ook nauw samenwerken.

Deel uw mening over Niercentrum aan de Amstel
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) geeft op de website www.zorgkaartnederland.nl een overzicht van zorgaanbieders in Nederland met adresgegevens en waarderingen. Het is voor iedereen mogelijk een mening over een zorgverlener te plaatsen op deze website. De waardering helpt anderen in hun zoektocht naar een geschikte zorgaanbieder. Ook geeft het zorgverleners inzicht in hun prestaties.
Niercentrum aan de Amstel staat ook vermeld op de website van Zorgkaart Nederland. Wij stellen het op prijs als onze patiënten daar hun mening delen over Niercentrum aan de Amstel. Indien nodig kan een medewerker hierbij helpen.

Calamiteiten
Wij stimuleren onze medewerkers om (bijna) incidenten, waarbij er iets niet goed gegaan is in de zorg, te melden. Het leren van (bijna) incidenten helpt ons bij het voorkomen van ernstige incidenten. Dit doen wij door trends te analyseren en retrospectieve oorzaken analyses te verrichten op hoog risico incidenten. Indien nodig passen wij onze werkwijze aan. Een incident met een zeer hoog risico score noemen we een calamiteit. Een calamiteit is een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis in de zorgverlening die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid. Wij zijn verplicht om een calamiteit binnen drie werkdagen te melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Openbaarheid calamiteiten

Wij stimuleren onze medewerkers om (bijna) incidenten, waarbij er iets niet goed gegaan is in de zorg, te melden. Het leren van (bijna) incidenten helpt ons bij het voorkomen van ernstige incidenten. Dit doen wij door trends te analyseren en retrospectieve oorzaken analyses te verrichten op hoog risico incidenten. Indien nodig passen wij onze werkwijze aan. Een incident met een zeer hoog risico score noemen we een calamiteit. Een calamiteit is een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis in de zorgverlening die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid. Wij zijn verplicht om een calamiteit binnen drie werkdagen te melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Omdat wij het belangrijk vinden transparant te zijn over onze calamiteitenmeldingen publiceren wij jaarlijks op onze website de jaarcijfers. Wij gebruiken hierbij het standaard rapportage format ‘Openbaarheid calamiteiten’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

1. Procedure, methode en aantallen

Procedure & methode
Voor het melden van (bijna) incidenten wordt een DIM (Decentraal Incident Melden) formulier gebruikt alsook de procesbeschrijving DIM. DIM meldingen worden inhoudelijk besproken in een DIM overleg waar alle zorgverleners bij aan kunnen sluiten en indien nodig aanvullend de kwaliteitscommissie. Op basis van de frequentie van voorkomen van het incident en de ernst van de gevolgen volgt uit de risicomatrix een score oplopend van zeer laag, laag, hoog, tot zeer hoog. Van DIM meldingen met een hoog en zeer hoog risico worden standaard retrospectieve oorzaken analyses uitgevoerd. Het Eindhoven classificatie model wordt hiervoor gebruikt om de onderliggende basisoorzaken te achterhalen. Waarna verbetermaatregelen worden opgesteld. Indien het incident een (mogelijke) calamiteit betreft worden alle betrokken zorgverleners bij de verslaglegging en analyse betrokken. De betrokken patiënt/familie/nabestaanden worden van de calamiteit, en melding richting inspectie, op de hoogte gesteld. Zij ontvangen tevens in een gesprek een terugkoppeling van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de calamiteit. De kwaliteitsfunctionaris verzorgt de melding en rapportage richting IGZ.
Jaarcijfers calamiteiten 2017
In 2017 hebben zich geen (mogelijke) calamiteiten voorgedaan. Er waren daardoor geen meldingen richting IGZ.

2. Betrokkenheid patiënt/familie/nabestaanden bij calamiteiten

In 2017 hebben zicht geen (mogelijke) calamiteiten voorgedaan. Er zijn daardoor geen patiënten/familie/nabestaanden betrokken bij het onderzoek naar de calamiteit.

3. Belangrijkste oorzaken van calamiteiten

In 2017 hebben zich geen (mogelijke) calamiteiten voorgedaan. Er zijn daardoor geen oorzaken analyses van calamiteiten uitgevoerd.

4. Verbetermaatregelen

In 2017 hebben zicht geen (mogelijke) calamiteiten voorgedaan. Er zijn daardoor geen verbetermaatregelen opgesteld naar aanleiding van calamiteiten.

5. Zorgvuldigheid

Voor zorgvuldig onderzoek naar een mogelijke calamiteit is meestal meer tijd nodig dan de acht weken die de IGZ daar formeel voor geeft. Indien nodig vragen wij daarom uitstel aan de IGJ.