Het team en de sfeer

Het team van ons Niercentrum – u bent in goede handen

Naast ons team van internist-nefroloog, dialyseverpleegkundigen en servicemedewerkers, kunt u een beroep doen op aanvullende zorg. Onze diëtist helpt u met voedingsadviezen en begeleiding om deze adviezen zo goed mogelijk toe te passen in het dagelijks leven. En onze maatschappelijk werker is er voor u en uw naasten om te helpen omgaan met problemen en twijfels die een nieraandoening met zich meebrengt. De begeleiding is gericht op het voorkomen van psychosociale problemen en het behoud van uw zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De maatschappelijk werker informeert, adviseert en biedt steun bij vragen over werk, wonen, zorg of financiën. Indien nodig vindt afstemming met of inschakeling van andere specialisten plaats.

Op de foto van links naar rechts:
Nienke Schrikenberg, Mandy Bieske en Yvonne Bleekemolen (dialyseverpleegkundigen), Wim Rüger (internist-nefroloog), Enelien Dommerholt (kwaliteitsfunctionaris), Linda Scheffer (medisch secretaresse), Alie Jillings (service medewerkster), Brian McGeehan (teamleider), Annet de Vries (diëtist), Ilse Rensen (medisch maatschappelijkwerker), Mieke Bruining (dialyseverpleegkundige), Margreet Bosker (hoofd eenheid dialyse VUmc), Bregitte Wolff (dialyseverpleegkundige).

Drie keer per week naar het niercentrum komen om te dialyseren, is een behoorlijke belasting voor mensen. Daarom streeft Niercentrum aan de Amstel er naar de dialysebehandeling in een zo aangenaam mogelijke omgeving te laten plaatsvinden. Alle dialysestations zijn daarom comfortabel ingericht en de ruimtes stralen door gebruik van kleuren warmte en huiselijkheid uit. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van internet en telefoon. Radio, televisie en een actuele leesmap behoren tot de standaardinventaris. Uw bezoek of begeleiding is van harte welkom, de koffie staat klaar! Ook het team van het centrum staat altijd voor u klaar met een luisterend oor.

Wiltu een rondleiding of afspraak? Neem contact met ons op of kom gerust eens langs.