Contact & route

Niercentrum aan de Amstel
Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen
Tel. 020 - 8100 350
Fax. 020 - 8100 359
info@niercentrumamstel.nl

Het niercentrum ligt op het terrein van Ziekenhuis Amstelland. De route naar Niercentrum aan de Amstel is aangegeven op de blauwe borden en zuilen rondom het ziekenhuis . De ingang vindt u aan de voorzijde van de Spoedpost op Parkeerterrein P2.

Niercentrum aan de Amstel is gemakkelijk te bereiken per auto of met openbaar vervoer.

Vanuit de richting Amersfoort/Utrecht of Den Haag/Haarlem
Neem op de A9 afslag Amstelveen-oost / Ouderkerk a.d. Amstel (4), volg de borden H Amstelland en vervolgens P2. Na de haakse bocht naar rechts vindt u aan uw rechterhand parkeerterrein P2.

Vanuit de richting Amsterdam/Amstelveen
Volg de borden H Amstelland via de hoofdwegen, volg vervolgens rondom het ziekenhuis de borden P2.

Bus

Stap uit bij halte 'Laan van de Helende Meesters' of halte 'Ziekenhuis' met één van onderstaande lijnen:
• Lijn 149: richting Busstation Amstelveen of Busstation Uithoorn
• Lijn 165: richting Busstation Amstelveen of Amsterdam Station Zuid
• Lijn 199: richting Amsterdam Station Zuid of Schiphol Centrum Plaza/NS
Volg rondom Ziekenhuis Amstelland de blauwe borden 'Niercentrum'. De ingang van Niercentrum aan de Amstel bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw van de Spoedpost.

Privacy Verklaring

1. Verklaring inzake gegevensbescherming
Voor Niercentrum aan de Amstel is gegevensbescherming cruciaal en we hechten er dan ook veel belang aan. Niercentrum aan de Amstel streeft naar een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en naar een optimale klantentevredenheid. Uiteraard geldt dit ook voor de manier waarop Niercentrum aan de Amstel uw persoonsgegevens behandelt. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Niercentrum aan de Amstel uw persoonsgegevens verwerkt. Gelieve de volgende informatie dus door te nemen.
De websiteoperator en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is:

Niercentrum aan de Amstel
Postbus 659
5340 AR Oss
NEDERLAND

Een aanpassing van deze privacyverklaring kan noodzakelijk blijken bij de verdere ontwikkeling van deze website, door de toepassing van nieuwe wettelijke voorschriften of nieuwe technologieën, of om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarom raadt Niercentrum aan de Amstel u aan om deze privacyverklaring geregeld opnieuw door te nemen.
2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens, inclusief persoonsgegevens, die Niercentrum aan de Amstel over u zou kunnen verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens of een combinatie van individuele datasets die het mogelijk maken om u te identificeren.
Niercentrum aan de Amstel verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen. Niercentrum aan de Amstel geeft uw persoonsgegevens in geen geval zonder uw toestemming door aan derden buiten Niercentrum aan de Amstel voor reclame- of marketingdoeleinden.
Als internationaal bedrijf maakt Niercentrum aan de Amstel gebruik van externe dienstenleveranciers. Voor de verwerking van persoonsgegevens werden passende contractuele afspraken gemaakt en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.
Binnen Niercentrum aan de Amstel voeren onze verantwoordelijken voor gegevensbescherming een controle uit op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de privacyverklaring.

3. Aard en doel van het gebruik van gegevens
In overeenstemming met het principe van de beperking van verwerking van gegevens en zuinigheid van gegevens verzamelt Niercentrum aan de Amstel enkel persoonsgegevens op onze website als dat noodzakelijk is voor het doel dat u wilt bereiken en/of als u ons de gegevens vrijwillig verstrekt.
Wanneer u uw persoonlijke of professionele gegevens achterlaat (bv. e-mailadres, naam, adres) doet u dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Door deze gegevens te verstrekken geeft u Niercentrum aan de Amstel de toestemming om deze te verzamelen, te verwerken of te gebruiken om contact met u op te nemen, contracten te verwerken, uw belangen te beschermen of voor een andere door u aangegeven reden. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden verzameld, verwerkt of gebruikt worden. U kunt op elk moment uw toestemming weer intrekken.

4. Gebruik van uw gegevens
Niercentrum aan de Amstel gebruikt de verzamelde gegevens om u de gevraagde producten en diensten te leveren, u te informeren over de producten en diensten van het bedrijf en om de websites en diensten (bv. nieuwsbrieven) verder te ontwikkelen.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:
• U,op uw verzoek,informatie op te sturen;
• Door u aan ons doorgegeven vragen of opmerkingen te verwerken;
• Eventuele frauduleuze transacties te identificeren of te voorkomen;
• U, voor zover wettelijk toegestaan, gebruikerspecifieke informatie te bezorgen over de diensten van Niercentrum aan de Amstel;
• Het gebruik van diensten en websites te analyseren;
• Enquêtes uit te voeren op de Niercentrum aan de Amstel websites;
• Na te gaan hoe u de Niercentrum aan de Amstel website hebt leren kennen;
• Na te gaan of de Niercentrum aan de Amstel marketingcommunicatie doeltreffend is;

5. Uw rechten inzake gegevensbescherming als betrokken websitebezoeker
Met betrekking tot Niercentrum aan de Amstel hebt u onder meer het recht om:
• Te weten dat de site gegevens over u opslaat;
• Foutief opgeslagen gegevens te laten corrigeren;
• Gegevens die niet langer nodig zijn, te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze niet onderworpen zijn aan een retentiebeleid;
• Op elk moment uw toestemming weer in te trekken om uw persoonsgegevens te verwerken en gebruiken, voor zover dit niet indruist tegen een wettelijke bepaling en deze niet rechtstreeks vereist zijn om een bestaande contractuele verbintenis na te komen.
.
Op uw vraag zal Niercentrum aan de Amstel u schriftelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke. Niercentrum aan de Amstel heeft de details die voortvloeien uit lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen samengevat in de publieke procedures.

6. Bescherming van minderjarigen
Als regel geldt dat kinderen en personen jonger dan achttien jaar Niercentrum aan de Amstel geen persoonsgegevens mogen verstrekken zonder toestemming van (een) ouder(s) of voogd(en). Niercentrum aan de Amstel vraagt geen persoonsgegevens aan kinderen en bevestigt tevens dat het deze gegevens niet verzamelt om deze op eender welke wijze vrij te geven aan derden.

7. Verzending van gegevens via het internet
Het internet is een open, wereldwijd platform. Door de manier waarop het internet functioneert en de risico’s die daarmee verbonden zijn, gebeurt elke gegevensuitwisseling op eigen risico. Andere beleidsregels zijn enkel van toepassing wanneer Niercentrum aan de Amstel u een versleutelde transmissiemogelijkheid aanbiedt.

8. Veiligheidsmaatregelen
Niercentrum aan de Amstel heeft voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens maximaal te beveiligen. Persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de HTML-pagina’s (contactformulieren) worden versleuteld doorgestuurd (SSL – Secure Socket Layer) via het publieke gegevensnetwerk, en opgeslagen en verwerkt.

9. Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres bij Niercentrum aan de Amstel opgeslagen. Als u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen, dan heeft Niercentrum aan de Amstel ook uw adres nodig. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u op uw vraag de nieuwsbrief en ons jaarverslag toe te sturen. Ze worden door Niercentrum aan de Amstel niet gebruikt voor enig ander doel en ook niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, stuurt Niercentrum aan de Amstel u steeds een e-mail met bevestigingslink. Zo is het absoluut zeker dat u de nieuwsbrief in kwestie wenst te ontvangen (dubbele opt-inprocedure).
U kunt op elk ogenblik uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens intrekken en aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Om dit te doen klikt u op de hiertoe voorziene link in de e-mail of meldt u zich af voor de nieuwsbrief via onze website.

10. Links
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die Niercentrum aan de Amstel verzamelt en verwerkt. Sommige links op de website van Niercentrum aan de Amstel verwijzen u door naar websites van derden. De inhoud van die websites valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaars. Externe links worden als dusdanig aangegeven met een pijl die naar boven wijst. Niercentrum aan de Amstel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. U wordt aangeraden om, indien u de websites van Niercentrum aan de Amstel verlaat, het beleid inzake gegevensbescherming van de gelinkte websites door te nemen.

11. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw systeem worden opgeslagen. Ze zijn niet gevaarlijk, bevatten geen virussen en worden enkel gebruikt om informatie te vergaren. Met behulp van cookies kan Niercentrum aan de Amstel bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden en de website en navigatie afstemmen op uw behoeften.
Als u het gebruik van cookies blokkeert (via de instellingen van uw browser), kunt u deze website nog steeds gebruiken (maar mogelijk met minder functies).
De Niercentrum aan de Amstel website maakt gebruik van drie soorten cookies:

• Functionele cookies: deze zijn nodig voor gebruik website, u hoeft hiervoor geen toestemming te geven.
• Analytische cookies: Deze worden gebruikt voor het analyseren van gegevens over bezoek aan onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, wij hebben de instellingen zo gemaakt dat uw privacy gewaarborgd blijft. Zie hiervoor de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics. Omdat uw privacy gewaarborgd blijft hoeven wij geen toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
• Third party cookies: Wij plaatsen op onze website video’s vanuit Vimeo. Vimeo plaatst hiervoor zogeheten ‘third party cookies’. Meer informatie over de cookies van Vimeo.

12. Sociale media plug-ins
Voor zijn internetaanwezigheid gebruikt Niercentrum aan de Amstel soms inhoud door derden (plug-ins). Dit kan gebeuren in de vorm van Vimeo-video’s, YouTube-video’s, RSS-feeds of afbeeldingen van andere pagina’s, of sociale mediaknoppen, zoals de knop ‘Delen’ van Facebook.
Wanneer u zich op een Niercentrum aan de Amstel-pagina bevindt die inhoud van derden bevat, wordt er mogelijk verbinding gemaakt met het sociale netwerk in kwestie. Op die manier kan de knop weergegeven worden in uw browser en geïntegreerd worden in de website. Dat betekent dat de betrokken provider kan zien dat u de Niercentrum aan de Amstel-website hebt bezocht, zelfs als u geen lid bent van het sociale netwerk of als u niet aangemeld bent. Bovendien verzamelt het sociale netwerk automatisch deze informatie, ongeacht of u al dan niet interageert met de geïntegreerde inhoud. De volgende informatie kan worden doorgegeven: IP-adres, browserinformatie en besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserplug-ins (bv. Adobe Flash Player), herkomst bezoeker (als u op een link hebt geklikt) en URL van de huidige pagina.

Als u de Niercentrum aan de Amstel-website gebruikt terwijl u aangemeld bent bij het sociale netwerk, dan kan de informatie met betrekking tot uw websitebezoek gekoppeld worden aan uw gebruikersgegevens en opgeslagen worden. Als u lid bent van een sociaal netwerk en deze gegevensuitwisseling wenst te voorkomen, dan moet u zich eerst afmelden bij het sociale netwerk vóór u de Niercentrum aan de Amstel-website bezoekt.

Wanneer u een van de plug-ins gebruikt (bijvoorbeeld de knop ‘Opmerking plaatsen’ of ‘Delen’), dan kan de betrokken provider het websitebezoek rechtstreeks koppelen aan uw profiel. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Bovendien wordt deze informatie gepubliceerd op het sociale netwerk in kwestie en is deze zichtbaar voor uw contacten.

Niercentrum aan de Amstel heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die de sociale netwerken verzamelen. U vindt meer informatie over de aard en het doel van de gegevensverzameling, de verdere gegevensverwerking, uw rechten in dit verband en de instellingen om uw privacy te beschermen, in het databeschermingsbeleid van de betrokken sociale netwerken.
U kunt sociale media plug-ins ook blokkeren met add-ons in uw browser om te voorkomen dat gegevens worden doorgegeven.

13. Toegang tot de privacyverklaring
U kunt deze privacyverklaring op de Niercentrum aan de Amstel-website bekijken en afdrukken door op de link ‘Privacy Verklaring’ te klikken.

14. Uw contactpersoon voor gegevensbeschermingskwesties
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijken voor gegevensbescherming. Zij helpen u ook verder met uw vragen, verzoeken of klachten:


Niercentrum aan de Amstel
t.a.v. Valerie Vandeput
Compliance & Data Protection Officer
Postbus 659
5340 AR Oss
valerie.vandeput@elyseklinieken.nl

Op uw verzoek zal Niercentrum aan de Amstel u, in overeenstemming met de geldende wetgeving, schriftelijk meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke.

Geldig vanaf: 25 mei 2018
 

Disclaimer

Op deze internetpagina’s vindt u algemene informatie van en over Niercentrum aan de Amstel. Deze pagina’s geven geen gespecialiseerd advies of instructies over de zorgverlening van Niercentrum aan de Amstel. Hebt u specifieke vragen onze zorgverlening, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Deze internetpagina’s bevatten informatie bestemd voor een breed publiek. De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volledig is of volledig blijft. Aan informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Heeft u een gerichte (zorg) vraag dan vragen wij u contact op te nemen met ons om een afspraak in te plannen met één van onze zorgverleners.

Niercentrum aan de Amstel doet er alles aan om u steeds correcte en actuele informatie aan te bieden. Niercentrum aan de Amstel kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door deze informatie. Het gebruik van deze internetpagina’s en alle andere (gelinkte) pagina’s en hun inhoud, gebeurt op eigen risico van de gebruiker, Niercentrum aan de Amstel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Deze internetpagina’s bevatten ook informatie van derden en links naar andere internetpagina’s. Waar mogelijk hebben wij dit zo goed mogelijk aangegeven. Niercentrum aan de Amstel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie verstrekt door derden.

Alle afbeeldingen en gegevens op deze internetpagina’s, voor zover deze reproduceerbaar zijn, zijn beschermd door auteursrechten of door andere eigendomsrechten. Wilt u informatie van onze website gebruiken of reproduceren? Neem dan altijd eerst contact met ons op om schriftelijk toestemming hiervoor te krijgen (via info@niercentrumamstel.nl). Zonder deze toestemming mag informatie van deze website niet gereproduceerd worden.
Niercentrum aan de Amstel behoudt zich het recht om de inhoud van deze internetpagina’s zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Niercentrum aan de Amstel kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.