Transplantatie

Indien u een niertransplantatie wenst, wordt u hierop voorbereid door het team van Niercentrum aan de Amstel. U wordt als ontvanger uitgebreid onderzocht, om een inschatting te kunnen maken of u de operatie en behandeling met afweeronderdrukkende medicatie goed kan doorstaan. Niertransplantaties vinden plaats in het VU medisch centrum of een andere academisch ziekenhuis. In het VU medisch centrum worden niertransplantaties uitgevoerd met zowel levende als postmortale donoren.
Levende donorniertransplantaties (donatie bij leven) kunnen worden uitgevoerd bij mensen die al een vorm van dialysebehandeling ondergaan, maar ook bij cliƫnten die in de predialysefase zijn. Donatie bij leven kan pas plaatsvinden na zorgvuldige en uitvoerige voorbereiding van ontvanger en donor. Naast de medische screening krijgen beiden begeleiding van een medisch maatschappelijk werker die hen voorbereidt op de sociaal-emotionele gevolgen die een transplantatie kan hebben.