Predialyse

De predialysepolikliniek is bedoeld voor mensen met een ernstig gestoorde nierfunctie, van wie verwacht wordt dat zij op korte of de middellange termijn een meer ingrijpende behandeling nodig hebben om de nierfunctie te vervangen. Uw behandelend predialyseteam bestaat uit de nefroloog, dialyseverpleegkundigen, maatschappelijk werker en diëtist.
Op de predialysepolikliniek wordt uw algemene conditie en aan- of afwezigheid van lichamelijke of andere klachten besproken. Ook is er aandacht voor de voorgeschreven medicijnen en wordt beoordeeld of hier iets aan veranderd moet worden.

Naast de medische controle worden u en uw naasten op de predialysepolikliniek uitgebreid geïnformeerd over alle behandelingsvormen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Tevens is er aandacht voor eventuele psychische en sociale aspecten rondom uw nierziekte en worden aanpassingen op gebied van voeding met uw besproken.