Behandelingen

Ons uitgangspunt is dat men in elke fase van nierschade de meeste geschikte en optimale begeleiding en behandeling krijgt. Het multidisciplinair team dat zich hier voor inzet bestaat uit dialyseverpleegkundigen, een maatschappelijk werker, diƫtist en een internist-nefroloog. Zij streven er naar uw nierzorg in een zo aangenaam mogelijke omgeving te laten plaatsvinden.